พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: 6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลเครื่องมือประมง 12 recent views

    เครื่องมือประมง ที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำหมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ช่วยในการดักจับทรัพยากรสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทรัพยากรสัตว์ทะเลของไทย...
    6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 11 มกราคม 2566
  • พิกัดสินค้าประมง 77 recent views

    รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตว์น้ำ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก และได้ Mapping...
    6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 10 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).