พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ชายฝั่ง Coastal Fisheries Research

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงชายฝั่งของกรมประมง 55 recent views

    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงเป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป...
    16.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 10 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).