พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: 6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

กรองผลลัพธ์
  • พิกัดสินค้าประมง 77 recent views

    รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตว์น้ำ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก และได้ Mapping...
    6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 10 สิงหาคม 2565