พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: 23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แท็ค: กรมประมง

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลพรรณไม้น้ำ 30 recent views

    พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
    23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).