พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: 23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลปลาสวยงาม 50 recent views

    ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
    23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 มีนาคม 2566
  • ข้อมูลพรรณไม้น้ำ 30 recent views

    พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
    23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).