• ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2009 total views 71 recent views

  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปมาจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จากการทำประมง
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • ข้อมูลพรรณไม้น้ำ 1347 total views 54 recent views

  พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย 2860 total views 101 recent views

  จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ กุ้งน้ำจืด กุ้งชายฝั่ง กุ้งทะเล กุ้งจัดการ หอยน้ำจืด หอยชายฝั่ง หอยทะเล หอยจัดการ...
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ข้อมูลชนิดปลาสวยงาม 3750 total views 92 recent views

  ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง 1526 total views 16 recent views

  รายงานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 246 total views 25 recent views

  ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
  23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).