พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: 6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลเครื่องมือประมง 12 recent views

    เครื่องมือประมง ที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำหมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ช่วยในการดักจับทรัพยากรสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทรัพยากรสัตว์ทะเลของไทย...
    6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 11 มกราคม 2566