พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 46 recent views

    ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ, pro_d
    7.กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 มิถุนายน 2565