พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ประมง

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลพรรณไม้น้ำ 30 recent views

    พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
    23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 มีนาคม 2566
  • ข้อมูลเครื่องมือประมง 12 recent views

    เครื่องมือประมง ที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำหมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ช่วยในการดักจับทรัพยากรสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทรัพยากรสัตว์ทะเลของไทย...
    6.กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 11 มกราคม 2566